Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5


Rozdział 2

1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

1J 3,6+

2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Hbr 7,25; Hbr 8,6+; J 14,16; Dz 3,14+; 1J 4,10; Rz 3,25+; J 4,42+


Drugi warunek: zachowanie przykazań, głównie przykazania miłości

3* Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

1J 1,3+; 1J 1,7+

4* Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

J 10,14+

5* Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

1J 4,20; 1J 3,19+; J 8,32+; J 14,21; J 14,23; 1Tes 3,7+; J 13,15; J 13,34; Ef 5,2

6* Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

7* Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którą posłyszeliście.

Mt 22,37-40; Pwt 6,5 J 13,34+

8* A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a jaśnieje już prawdziwa światłość.

Rz 13,12; J 1,5; J 8,12+

9 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.

10 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.

J 12,35-36; Prz 4,19

11 Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

Mt 15,14p


Trzeci warunek: wystrzeganie się świata

12 Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.

1J 1,7; 1J 2,2; 1Kor 6,11; Dz 3,16+

13* Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.

J 1,1; 1J 1,1 Ef 6,16

14* Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego.

J 3,11+; J 5,38

15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

J 1,10+; Jk 4,4; J 5,42+ Prz 27,20;

16* Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata.

Mt 6,24p; Jk 4,16

17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

1Kor 7,31; 1P 4,2 Mt 7,21; Iz 40,8; Prz 10,25


Czwarty warunek: wystrzeganie się antychrystów

18* Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

1Tm 4,1+; 2Tm 2,4+; 2J 1,7

19* Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas.

2Kor 6,14-18 1J 1,3+; J 5,22+

20* Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.

2Kor 1,21; J 14,26; Kpł 17,1+; Iz 6,3+; 2P 1,12; 2J 1,1-2;

21* Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

1J 3,19+

22* Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna.

2Tes 2,4+

23 Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

J 14,7-9; J 17,6+

24* Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.

1J 1,3+

25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.

J 5,24; J 6,40; J 6,68; J 17,2

26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.

27* Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczyło.

1J 2,20 Jr 31,34; J 6,45; J 14,26+

28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

1J 4,17 2Tes 1,9; Mt 24,3+;


II. ŻYĆ JAKO DZIECI BOGA

29 Jeżeli wiecie, że jest Sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.

1Kor 15,23+ 1J 1,7+; 1J 1,3+Powrót do góry