Rozdziały: 1, 2, 3


Rozdział 2


* Powtórne przyjście Pana i to, co je poprzedzi

1 W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia,

1Kor 15,23; 1Tes 4,15-17; Mt 24,31+

2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

2Tes 3,17

3* Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,

1Kor 1,8+ Ap 13,1-8; Dn 11,36

4* który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem.

Ez 28,2; Iz 14,13

5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?

6* Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.

7* Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,

8* a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.

Iz 11,4; Ps 33,6; Ap 19,11-21

9* Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,

Ef 2,2; Ap 13,13-17

10 z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.

J 8,44 Mt 24,12; 1Krl 22,22;

11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,

Iz 6,10 J 3,19; J 9,39

12* aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.


* Wezwanie do wytrwałości

13* Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg jako pierwociny do zbawienia przez uświęcenie w Duchu i przez wiarę w prawdę.

Ef 1,4

14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

1Tes 1,4-5; 1Tes 4,8; 1Tes 4,3+; 1P 1,1-2

15* Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.

1Tes 3,8; 2Tes 3,6; 1Kor 11,2+;

16 Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei,

1Tes 3,11-13 Rz 5,2+

17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.Powrót do góry