Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,


Rozdział 10


Trąby

Jl 2,1; Jl 2,15n; 1Tes 4,16n; 1Kor 15,52 Lb 2,1-34

1 Tak mówił Pan dalej do Mojżesza:

2 «Sporządź sobie dwie trąby srebrne. Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu.

3 Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie cała społeczność u wejścia do Namiotu Spotkania.

4 Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela.

Lb 1,16

5* Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od strony wschodniej.

6* Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy są od strony południowej. Znakiem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby.

7 Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle.

8 Trąbić mają kapłani, synowie Aarona; będzie to dla was i dla waszych potomków prawem wiekuistym.

9 Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół.

10 Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych będziecie dąć w trąby; one będą przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz».

Kpł 17,1+


Porządek marszu

11* Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, podniósł się obłok znad Przybytku Świadectwa.

12 Izraelici rozpoczęli swoją podróż z pustyni Synaj, przestrzegając postojów. Obłok zatrzymał się dopiero na pustyni Paran.

13 Tak wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana, danego przez Mojżesza:

Lb 2,1-34

14 Pierwsza ruszyła chorągiew obozu synów Judy według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Nachszon, syn Amminadaba.

15 Zastępy pokolenia synów Issachara prowadził Netaneel, syn Suara.

16 Zastępy pokolenia synów Zabulona prowadził Eliab, syn Chylona.

17 Skoro zwinięto przybytek, ruszyli, niosąc przybytek, Gerszonici i Meraryci.

18 Potem ruszyła chorągiew obozu synów Rubena według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Elisur, syn Szedeura.

19 Zastępy pokolenia synów Symeona prowadził Szelumiel, syn Suriszaddaja.

20 Zastępy pokolenia synów Gada prowadził Eliasaf, syn Deuela.

21 Wtedy ruszyli Kehatyci, którzy mieli nieść sprzęty najświętsze. Ustawiono zaś przybytek, zanim oni przybyli.

22 Następnie ruszyła chorągiew obozu synów Efraima według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Eliszama, syn Ammihuda.

23 Zastępy pokolenia synów Manassesa prowadził Gamliel, syn Pedahsura.

24 Zastępy pokolenia synów Beniamina prowadził Abidan, syn Gideoniego.

25 Potem ruszyła chorągiew synów Dana według swoich zastępów, tworząc tylną straż całego obozu. Zastępom ich przewodził Achiezer, syn Ammiszaddaja.

26 Zastępy pokolenia synów Asera prowadził Pagiel, syn Okrana.

27 Wreszcie zastępy pokolenia synów Neftalego prowadził Achira, syn Enana.

28 Taki był porządek marszu Izraelitów podzielonych na oddziały. W ten sposób ruszali. Propozycja Mojżesza złożona Chobabowi


Propozycja Mojżesza złożona Chobabowi

29* Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego teścia: «Idziemy do kraju, o którym Pan powiedział: Daję go wam. Pójdź z nami, a będziemy ci świadczyć dobro, bowiem Pan przyrzekł dobra Izraelowi».

Wj 2,15-22 Rdz 12,2

30 Ten mu powiedział: «Nie mogę iść z tobą, lecz wrócę raczej do mego kraju i do mojej rodziny».

31* «Nie opuszczaj nas - rzekł Mojżesz - ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie możemy rozbić obóz, ty będziesz naszym przewodnikiem.

32 Gdy zaś wyruszysz z nami, dopuścimy cię do udziału we wszystkich dobrach, jakich nam udzieli Pan».


Wymarsz

33 Tak więc ruszyli od Góry Bożej i ciągnęli przez trzy dni. Arka Przymierza Pańskiego szła przed nimi podczas trzech dni podróży, szukając dla nich miejsca postoju.

Pwt 1,33

34* Podczas dnia obłok Pana był nad nimi, gdy wychodzili z obozu.

Lb 9,15-23; Wj 40,34-38 Ps 68,2; Iz 33,3

35 Gdy arka wyruszała, mówił Mojżesz: «Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi; a ci, którzy Cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą».

36* A gdy się zatrzymywała, mówił: «Wróć, o Panie, do mnóstwa izraelskich zastępów».Powrót do góry