Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,


PSALM 110 (109)


* Kapłaństwo Mesjasza

Ps 2

1* Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy».

Mt 22,44p; Dz 2,33-35+; Hbr 1,13; Hbr 10,12-13; 1P 3,22

2 Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: «Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

3* Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem».

4 Pan przysiągł i nie pożałuje: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Rdz 14,18+; Hbr 5,6

5* Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.

Ps 2,9

6 Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka.

7* Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.Powrót do góry