Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,


PSALM 132 (131)


* Na rocznicę przeniesienia arki

1 Pieśń stopni. Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego,

2 o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed Wszechmocnym Jakuba:

Rdz 49,24

3 «Nie wejdę pod dach mego domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża,

2Sm 7,1-2; 1Krn 28,2

4 nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,

5 póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba».

6* Otośmy słyszeli w Efrata o arce, znaleźliśmy ją na polach Jaaru.

1Sm 7,1; 2Sm 6,2

7* Wejdźmy do Jego mieszkania, padnijmy u podnóżka stóp Jego!

Ps 99,5

8 Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pełna chwały!

Lb 10,35; Ps 68,2; 2Krn 6,41-42

9 Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują!

10* Przez wzgląd na sługę Twojego, Dawida, nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca!

Ps 2,2; Wj 30,22+; 1Sm 9,26+

11 Pan pod przysięgą dał Dawidowi trwałą obietnicę, której nie cofnie: «Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie.

Ps 110,4 2Sm 7,1+; Ps 89,20n

12 Jeżeli zachowają twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na twoim tronie».

13 Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie:

Ps 68,17; 2Sm 5,9+

14 «To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.

15 Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem.

16 Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować.

2Krn 6,41 Iz 61,10; Jr 31,14

17* Wzbudzę tam moc Dawidowi, zgotuję światło dla mego pomazańca!

Ez 29,21; Iz 11,1; Jr 33,15; Za 3,8; Łk 1,69

18* Okryję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie jego korona».Powrót do góry