Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,


PSALM 2


* Dramat mesjański

Ps 109,22

1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?

Dz 4,25-28

2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:

Ap 19,19; Ps 83,6

3 «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

Ps 149,8

4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,

Iz 40,15-17; Iz 40,22-24; Ps 59,9

5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich trwoży:

6* «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej».

7* Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Ps 89,27+; Łk 3,22; Dz 13,33+; Hbr 1,5; Hbr 5,5

8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie krańce ziemi.

9* Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».

Rdz 12,7+; Iz 49,6; Dn 7,14; Ps 110,5-6; Ap 19,15; Ap 2,26-27

10 A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!

Mdr 6,1n

11 Służcie Panu z bojaźnią

12* i Jego stopy z drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Ps 34,9; Ps 16,20Powrót do góry