Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,


PSALM 24 (23)


* Liturgia wejścia do świątyni

1 Dawidowy. Psalm. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Iz 66,1-2; Ps 89,12; Pwt 10,14

2* Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.

1Kor 10,26 Ps 75,4; Iz 42,5

3 Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?

Ps 15

4 Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.

5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.

6* Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.

Ps 27,8-9

7 Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały.

2Sm 6,12-16; Ps 118,19n; Ez 44,2; Ml 3,1

8 «Któż jest tym Królem chwały?» «Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju».

1Kor 2,8

9 Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!

10 «Któż jest tym Królem chwały?» «To Pan Zastępów: On sam Królem chwały»

1Sm 1,3+; Wj 24,16+Powrót do góry