Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,


PSALM 45 (44)


* Królewska pieśń weselna

1* Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie...» Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna.

Ps 60,1; Ps 69,1; Ps 80,1

2 Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza.

3 Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach, przeto tobie pobłogosławił Bóg na wieki.

Pnp 5,10-16

4 Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!

Ps 21,6

5* Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wierności i łagodnej sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!

6 Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - [trafiają] w serce wrogów króla.

7* Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berłem sprawiedliwym.

8 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;

9 wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.

10* Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

11* Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!

Rdz 12,1; Joz 24,2; Ez 16,3

12 Król pragnie twojej piękności; on jest twym panem, oddaj mu pokłon!

13* I córa Tyru [nadchodzi] z darami; możni narodu szukają twych względów.

Iz 60,5n; Ps 72,10-11

14 W całej pełni chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem.

15* W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie.

Ez 16,10-13

16 Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla.

17 Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich książętami po całej ziemi!

Rdz 17,6; Rdz 35,11

18 We wszystkich pokoleniach upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.

Iz 60,15; Iz 61,9; Iz 62,2; Iz 62,7Powrót do góry