Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,


PSALM 80 (79)


* Modlitwa o odnowienie Izraela

Iz 63,15-64,11

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie świadectwa...» Asafowy. Psalm.

Ps 45,1

2 Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz na cherubach, zabłyśnij,

Ez 34,1+ Wj 25,18+

3* przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc!

4 O Boże, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Jr 31,18 Ps 4,7+

5 Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli?

Ps 44,24+

6 Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami.

Ps 74,1 Ps 42,4

7 Uczyniłeś nas powodem waśni dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą.

Ps 79,4+

8 Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

9* Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

Iz 5,1+

10 Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.

11* Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi.

12* Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż do Rzeki.

Sdz 20,1+

13 Dlaczego jej mury zburzyłeś, tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,

Jr 12,7-13

14 że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają?

15 Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl;

16* i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, <latorośl, którą umocniłeś dla siebie>.

17* Ci, którzy ją spalili w ogniu i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza!

18* Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.

19 Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.

20 Panie, Boże Zastępów, odnów nas i rozjas'nij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.Powrót do góry