Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,


* 4. PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWY PRZYBYTKU I JEGO SŁUG


Rozdział 25


Danina na przybytek

Wj 35,4-29

1 Pan tak przemówił do Mojżesza:

2 «Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla Mnie daninę.

3 Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz,

4 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią;

5* baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drewno akacjowe;

6 oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju do namaszczania i pachnących kadzideł;

7 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału.

8* I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was.

9 Według zaś wzoru przybytku i według wzoru jego sprzętów, jaki ci ukażę, wszystko dokładnie wykonacie. Namiot i jego sprzęty.

Wj 25,40+; Wj 26,30; Wj 27,8; Lb 8,4


*
Namiot i jego sprzęty. Arka

Wj 37,1-9

10* I uczynią arkę z drewna akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość - półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.

11 I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce.

12 Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej boków: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.

13 Rozkażesz zrobić drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem.

14 I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki, by można było ją przenosić.

2Sm 6,7+

15 Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane.

16* I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie.

Wj 24,12+; Pwt 10,1-2

17* I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota; długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś - półtora łokcia;

Kpł 16,12-15; Rz 3,25+

18* dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu krańcach przebłagalni.

19 Jednego cheruba uczynisz na jednym krańcu, a drugiego cheruba na drugim krańcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na krańcach górnych.

20 Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.

21 Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie.

Wj 26,34

22 Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i z pośrodka cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.


*
Stół chlebów pokładnych

Wj 37,10-16

23 Uczynisz też stół z drewna akacjowego; jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość - jeden łokieć, a jego wysokość -półtora łokcia.

24 Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty.

25 I uczynisz dokoła listwę na szerokość dłoni i zrobisz wieniec złoty dokoła listwy.

26 Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi.

27 Blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie przeznaczone na drążki, żeby można było stół przenosić.

28 A zrobisz te drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą.

29 Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota.

Lb 4,7

30 Będziesz zawsze kładł na stole przede Mną chleby pokładne.

Kpł 24,5-9; 1Sm 21,4-7


Menora

Wj 37,17-24; Kpł 24,2-4

31 Zrobisz też świecznik z czystego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły.

32 Sześć ramion będzie odchodzić od jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku.

33 Trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca -pąk i kwiat - będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca -pąk i kwiat - na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach odchodzących od świecznika.

34 Na świeczniku zaś będą cztery kielichy w kształcie kwiatów migdałowca - pąk i jego kwiat.

35 A pąk jeden będzie pod dwoma odchodzącymi od niego ramionami, stanowiąc z nimi całość, i pąk jeden pod dwoma [następnymi] ramionami świecznika, stanowiąc z nimi całość. Tak [niech będzie] pod sześcioma ramionami odchodzącymi od świecznika.

36 Pąki ich i ramiona będą stanowiły z nim całość i będą [wykonane] z jednej bryły czystego złota.

37 I uczynisz dla niego siedem lamp, i ustawisz jego lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nim.

38 Szczypce też i naczynia na knoty uczynisz z czystego złota.

39 Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego.

40 Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki ukazano ci na górze.

Wj 25,9+; Hbr 8,5Powrót do góry